Logo van Kine Fysix

Sportkinestherapie

Sportkinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die gericht is op het herstellen van sportblessures.

Wat is sportherapie?

Hiervoor gaan we eerst op zoek naar de reden waarom je geblesseerd raakte, waarna een revalidatieplan wordt opgesteld voor jouw specifieke sport/situatie en jouw mogelijkheden en verwachtingen. Herval bij het hervatten van de sport na een blessure is helaas veel voorkomend. Daarom bepalen wij samen met u wat het ideale moment is om uw sport te hervatten en hoe u dit kan doen om zo het risico op herval zo klein mogelijk te maken. Indien nodig wordt dit gecombineerd met bijkomende therapievormen (manuele therapie, shockwave, dry needling, …)

 

Ook blessurepreventie valt hieronder. Er zijn een heel aantal factoren die het risico op een sportblessure kunnen verhogen. Door middel van een screening gaan we na welke factoren bij u mogelijks het risico op een blessure verhogen. Op basis van deze screening kunnen we dan een individueel oefenschema voor u opstellen zodat u zonder zorgen voor blessures uw sport kan blijven uitvoeren. Voor de meer competitief gerichte sporters kunnen we naast het voorkomen van blessures ons ook richten op prestatieverbetering.

Foto van sportkinesitherapie
Foto van sportkinesitherapie